• 1.jpg
 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

Ban lãnh đạo Bệnh Viện

 • BSCKII: Vi Hồng Kỳ - Giám đốc bệnh viện
 
 
 • Thạc sĩ. Bác sĩ: Vũ Giang An – Phó giám đốc - Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình
 •  Dược Sĩ. Hoàng Tiến Bình - Phó Giám Đốc - Trưởng khoa dược
 •                                                                                
 • Cử nhân: Phạm Hồng Bộ – Trưởng phòng hành chính
 
                                                                
 • Bác sĩ: Trần Huy Cường – Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ
 
 •  Thạc Sĩ.Bác Sĩ: Nguyễn Văn Dinh – Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp
 
 • Bác sĩ: Trịnh Anh Tuấn - Phó khoa ngoại tổng hợp 
 •                                                                          
 • BSCK1: Cầm Văn Dũng – Trưởng khoa y học cổ truyền
 
 • Bác sĩ: Ngô Thị Hoa – Trưởng khoa truyền nhiễm
 
 • Cử nhân : Lường Thị Xuân – Trưởng khoa dinh dưỡng
   
 • Bác sĩ: Vi Hoàng Thuyên - Phó khoa HSCC
                                                                  
 • Cử nhân: Nguyễn Văn toán – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 
 • BSCK: Ngô Trọng Trung – Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh
 • KTV Trung cấp: Nguyễn Thị Nhung - Phó khoa xét nghiệm
 

 
 • Nguyễn Thị Minh – Phó phòng hành chính
 
 
 • Điều dưỡng trung cấp: Lê Mạnh Trung – Điều dưỡng trưởng khoa liên chuyên khoa
 
 
 • Cử nhân Điều dưỡng : Sa Thị Quyên - Điều dưỡng trưởng khoa HSCC
 
 • BSCK1: Thào Thị Nhung – Phó Trưởng khoa Liên chuyên khoa
  
 • Hộ sinh trung cấp: Phạm Thị Ngọc – Điều dưỡng trưởng khoa Sản
 
 
 • Điều dưỡng trung cấp: Văn Thị Chản - Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm
 
 • BSCK1: Đặng Thị Diệp – Trưởng khoa Sản
 
 • Kỹ thuật viên: Đỗ Thị Hương – Phó khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
 
 • Thạc Sĩ. Bác sĩ: Nguyễn Thị Thủy Hà – Phó khoa Sản
 
 • Bác sĩ: Tếnh Thị La – Trưởng khoa Khám Bệnh
                                                                                                                                                                                                                                
 
 • Bác sĩ: Nguyễn Kiên Trường – Phó khoa liên chuyên khoa
 
 • Bác sĩ: Phạm Thị Hường - Trưởng khoa Nhi

 

 • KTV Tr.khoa : Đặng Văn Thành

 • Điều dưỡng trung cấp: Nguyễn Thị Hằng - Điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh