• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Sơ Đồ Hội Chữ Thập Đỏ Bệnh Viện Đa Khoa Mộc Châu

- Chủ tịch:

BSCK1: Khuất Thanh Bình

- Ủy viên:

BSCK1: Thào Thị Nhung

Thạc Sĩ: Nguyễn Thị Thủy Hà

Kế Toán: Nguyễn Thị Huyền

Điều Dưỡng: Nguyễn Văn Tài