• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

DẤU ẤN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Năm 2016, là năm ghi dấu nhiều thành công của Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, là năm đánh dấu bước phát triển của bệnh viện, là năm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cán bộ viên chức đã và đang công tác tại bệnh viện.

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG QUA TÊN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

   Chiều  ngày 31/03/2016, Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa Mộc Châu đã tổ chức hội nghị thông qua tên đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015.Tại hội nghị đã có tên 13 đề tài được thông qua, các đề tài năm nay gồm nhiều lĩnh vực, bao trùm ở nhiều khoa phòng của Bệnh viện.

Xem tiếp...

BƯỚC TIẾN TRONG PHẪU THUẬT XƯƠNG KHỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

Gãy liên mấu chuyển là loại gãy ở vị trí đầu trên xương đùi phần xương tương ứng giữa hai mấu chuyển lớn và mẫu chuyển bé, gãy ở phần chuyển tiếp giữa thân xương và cổ xương đùi, là loại gãy ngoài bao khớp.

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

Chiều ngày 27/4/2015, hội đồng khoa học của Bệnh viện đa khoa Huyện Mộc Châu đã tổ chức nghiệm thu đề cương  đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 . Tổng số đề tài đăng ký là 6  đề tài với 23 cán bộ , thầy thuốc tham gia nghiên cứu. Kết quả cả 6 đề tài đều đạt yêu cầu và  được hội đồng khoa học bệnh viện thông qua.

Xem tiếp...