• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại bệnh viện

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG BỆNH VIỆN HUYỆN LỚN MẠNH, PHỤC VỤ TỐT VIỆC KHÁM VÀ CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN

 

Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII: LẦU SÁY CHỨ

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Sơn La

Lịch sử xây dựng và phát triển ngành Y tế tỉnh Sơn La, trài qua hơn 60 năm, đánh dấu sự hình thành và đi lên của Bệnh xá Châu Mộc Châu trên vùng đất cao nguyên Mộc Châu anh hùng, tiền thân của bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu hôm nay.

Xem thêm: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG BỆNH VIỆN HUYỆN LỚN MẠNH, PHỤC VỤ TỐT VIỆC KHÁM VÀ CHỮA...

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

 

 

                                                      Ths.Bs Vũ Giang An

                                                  Phó Giám đốc Bệnh viện

 Bệnh viện đa khoa Mộc Châu là Bệnh viện hạng II, theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc xếp hạng II đối Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xem thêm: BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

NHỮNG NGÀY ĐẦU LÀM THẦY THUỐC

 

BsCKI. Ngô Trọng Thịnh

Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế giai đoạn 1998-1999

 Tháng 11 năm 1986 sau khi tốt nghiệp bác sỹ Gây mê hồi sức tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi được về nhận công tác tại Bệnh viện huyện Mộc Châu.

Xem thêm: NHỮNG NGÀY ĐẦU LÀM THẦY THUỐC

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU

 

                                                               

                                                                  DSCKI. Hoàng Tiến Bình

                                                                  Phó Giám đốc Bệnh viện

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.

Xem thêm: CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU