• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa dược có nhiệm vụ quyền hạn sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dược.

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA DƯỢC

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DƯỢC

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DƯỢC

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.

2. Pha chế một số thuốc dùng trong bệnh viện.

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DƯỢC