• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa khám bệnh có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bệnh và điều trị ngoại trú. Phải bố trí viên chức đưa người bệnh vào điều trị tại bệnh viện đến tận khoa. Không được gây phiền hà cho người bệnh.

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KHÁM BỆNH

 QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KHÁM BỆNH

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoa khám bệnh và khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

a. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KHÁM BỆNH