• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến trúng tuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu năm 2020

 

 

 

 

BVĐK MỘC CHÂU

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 
 

Số: 04/TB-HĐTD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

  Mộc Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến trúng tuyển

vào Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu năm 2020

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo số 118/TB-BVMC  ngày 12/3/2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020; Quyết định số 386/QĐ-BVMC ngày 13/4/2020 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020;

Thực hiện quy trình về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020. Ngày 26/4/2020, Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu đã hoàn thành nội dung sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức và dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp 2020 vào bệnh viện như sau:

( Có bảng tổng hợp thông báo chi tiết kèm theo)

Thông báo này được đăng tải trên trang Website và niêm yết trên bảng thông báo tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu:  Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và thông báo tới những thí sinh dự tuyển./.

 

Nơi nhận:                                                    

- Các thành viên hội đồng;   

- Các thí sinh;                                    

- Lưu: VT, TC-HC( Hồ sơ tuyển dụng).

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BSCKII. Vi Hồng Kỳ

 

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU TỔNG HỢP ĐIỂM VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU 2020  
           
                   
TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh
Nam, Nữ Dân
 tộc
Quê quán Hộ khẩu
thường trú
Trình độ
đào tạo  
Chuyên
ngành
 Điểm phỏng vấn
(Vòng 2)
Điểm ưu tiên Tổng cộng điểm Dự kiến
 trúng tuyển
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12     13
Ngạch Bác sĩ hạng III                    
1 Cầm Thị Mai Loan 4/8/1993 Nữ Kinh Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La Bác sỹ
đa khoa
Bác sỹ
đa khoa
71   71 Trúng tuyển
2 Đỗ Thị Thương 15/11/1993 Nữ Kinh Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Bác sỹ
đa khoa
Bác sỹ
đa khoa
74.5   74.5 Trúng tuyển
3 Trần Thị Lý 8/5/1991 Nữ Kinh Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định TK 2,Thị trấn Mộc Châu,
 Sơn La
Thạc sỹ Nội TH 95   95 Trúng tuyển
4 Vũ Đức Quang 4/10/1993 Nam Kinh Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La Bác sỹ
đa khoa
Bác sỹ
đa khoa
77   77 Trúng tuyển
Nghạch Điều dưỡng hạng IV              
1 Nguyễn Thị Lan Anh 22/6/1995 Nữ Kinh Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 77.5   77.5 Trúng tuyển
2 Phan Thị Khánh Chi 07/9/1998 Nữ Kinh Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 0   0 Không
trúng tuyển
3 Nguyễn Thùy Dung 07/10/1992 Nữ Kinh Chiềng Yên, Mộc Châu, Sơn La TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 65   65 Trúng tuyển
4 Phạm Tuấn Dũng 26/12/1993 Nam Kinh Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 55   55 Trúng tuyển
5 Đỗ Thùy Dương 12/6/1988 Nữ Kinh Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 53.5   53.5 Trúng tuyển
6 Nguyễn Thị Thùy
Dương
02/7/1994 Nữ Kinh Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 88   88 Trúng tuyển
7 Lường Thị Thu
Hương
08/7/1996 Nữ Thái Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 56.5 05 61.5 Trúng tuyển
8 Nguyễn Minh Long 08/10/1993 Nam Kinh Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 63.5   63.5 Trúng tuyển
9 Hoàng Văn Minh 30/4/1985 Nam Thái Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 60 05 65 Trúng tuyển
10 Hờ A Su 08/5/1993 Nam H' Mông  Pa Kha, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 57.5 05 62.5 Trúng tuyển
11 Nguyễn Quyết Thắng 18/7/1990 Nam Kinh Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình xã Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 60   60 Trúng tuyển
12 Đào Hoa Thu Trang 19/10/1995 Nữ Kinh Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Đại học Điều dưỡng 76   76 Trúng tuyển
13 Nguyễn Văn Tùng 11/3/1992 Nam Kinh Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 68   68 Trúng tuyển
14 Nguyễn Phương Anh 12/9/1996 Nữ Kinh Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 73   73 Trúng tuyển
15 Đỗ Việt Anh 5/12/1993 Nam Kinh Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 65   65 Trúng tuyển
16 Vũ Thị Vân Anh 1/30/1994 Nữ Kinh Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 60.5   60.5 Trúng tuyển
17 Giàng A Dơ 12/11/1995 Nam H' Mông Mường Cai, Sông Mã, Sơn La Mường Cai, Sông Mã, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 39 05 44 Không
trúng tuyển
18 Hoàng Thị Dung 8/26/1993 Nữ Kinh Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 62   62 Trúng tuyển
19 Nguyễn Trung Đức 10/18/1992 Nam Kinh Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 64   64 Trúng tuyển
20 Lường Phương Hòa 11/7/1997 Nữ Thái Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 61 05 66 Trúng tuyển
21 Vì Thị Hần 11/27/1997 Nữ Thái Xuân Nha, Vân Hồ, Sơn La Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 58.5 05 63.5 Trúng tuyển
22 Trần Huy Hùng 5/10/1994 Nam Kinh Minh Hòa, Hưng Hòa, Thái Bình Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 55   55 Trúng tuyển
23 Đào Thị Khánh Huyền 9/10/1993 Nữ Kinh Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 59.5   59.5 Trúng tuyển
24 Lường Thị Huyền 7/17/1998 Nữ Thái Thị trấn NT, Mộc Châu, Sơn La Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 59 05 64 Trúng tuyển
25 Phan Thị Thanh Huyền 6/5/1997 Nữ Kinh Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 69   69 Trúng tuyển
26 Nguyễn Thu Hương 11/11/1990 Nữ Kinh Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 57.5   57.5 Trúng tuyển
27 Đào Thị Thu Hương 1/9/1994 Nữ Kinh Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cử nhân Điều dưỡng 54   54 Trúng tuyển
28 Dương Thị Hường 7/4/1997 Nữ Kinh Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội Chiềng Hắc, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 62.5   62.5 Trúng tuyển
29 Vũ Ngọc Lan 2/5/1996 Nữ Kinh Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 41.5   41.5 Không
trúng tuyển
30 Lường Quỳnh Lê 10/30/1994 Nữ Thái Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 59 05 64 Trúng tuyển
31 Hà Nhật Lệ 10/1/1997 Nữ Thái Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 62.5 05 67.5 Trúng tuyển
32 Hà Thị Mỹ Linh 8/2/1997 Nữ Thái Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 59.5 05 64.5 Trúng tuyển
33 Phạm Thị Yến Linh 6/29/1993 Nữ Kinh Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 55   55 Trúng tuyển
34 Nguyễn Thị Hương
Quỳnh
8/16/1989 Nữ Kinh Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng 58.5   58.5 Trúng tuyển
35 Hà Anh Tú 7/26/1998 Nam Thái Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 2.5 05 7.5 Không
trúng tuyển
36 Giàng Lao Thắng 2/13/1994 Nam H' Mông Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 19 05 24 Không
trúng tuyển
37 Trần Thị Thúy 8/7/1995 Nữ Kinh Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định Xã Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 61.5   61.5 Trúng tuyển
38 Hà Huyền Thương 4/27/1998 Nữ Thái Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Điều dưỡng 58 05 63 Trúng tuyển
39 Nguyễn Thị Kiều
Trang
7/24/1996 Nữ Kinh Ân Thi, Hưng Yên Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Điều dưỡng Bỏ thi      
Nghạch Dược sỹ hạng III              
1 Thái Thị Thu Hằng 08/8/1994 Nữ Kinh Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La Đại học Dược 70   70 Trúng tuyển
2 Trần Thị Thảo 15/5/1987 Nữ Kinh Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Đại học Dược 52.5   52.5 Không
trúng tuyển
Ngạch Dược hạng IV              
1 Phan Thị Thu Huyền 28/4/1992 Nữ Kinh Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Cao đẳng Dược 72.5   72.5 Trúng tuyển
2 Trần Thị Khánh Linh 26/01/1995 Nữ Kinh Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Dược 75   75 Trúng tuyển
3 Lường Hồng Nhung 17/4/1997 Nữ Thái  Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La  Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La Cao đẳng Dược 12.5 05 17.5 Không
trúng tuyển
Ngạch Kỹ thuật Y hạng IV ( chuyên ngành Xét nghiệm, Kỹ thuật y học hình ảnh)              
1 Nguyễn Tuấn Anh 22/5/1995 Nam Kinh Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La
Trung cấp Y học hình ảnh 84.5   84.5 Trúng tuyển
2 Nguyễn Thị Hoa 10/12/1996 Nữ Kinh Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La Cao đẳng Xét nghiệm 60   60 Trúng tuyển
3 Hà Thị Trinh 25/8/1994 Nữ Thái   Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La  Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La Đại học Xét nghiệm 52.5 05 57.5 Trúng tuyển
Nghạch Kế toán viên               
1 Lường Thị Hạnh 28/01/1991 Nữ Thái Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La Cử nhân Kế toán 75 05 80 Trúng tuyển
2 Nguyễn Thị Minh Huệ 18/3/1996 Nữ Kinh Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Thị trấn Mộc Châu, Sơn La Cử nhân Kế toán 62.5   62.5 Trúng tuyển
3 Bùi Thị Lan Phương 12/12/1995 Nữ Kinh Yên Khang, Ý Yên, Nam Định Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La Cử nhân Kế toán 85   85 Trúng tuyển
                         
                         
        T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
            CHỦ TỊCH
               
                         
            (Đã ký)
                         
            GIÁM ĐỐC
        BSCKII. Vi Hồng Kỳ